Novo Nordisk A/S Kalundborg : Miljøgodkendelse

29-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S Kalundborg, Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til kapacitetsudvidelse i Bygning JC på Aspartlinjen og Multiline.

En eventuel klage skal være modtaget senest den 27. juli 2018

Miljøgodkendelse


Miljøstyrelsen har vurderet at udvidelsen ikke vil blive omfattet af VVM reglerne. 
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen lever op til BAT konklusionerne ift. CWW BREF.

Der anvendes de samme stoffer, som vurderet i virksomhedens BTR-redegørelse af december 2013. Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen kolonne 2.

Miljøstyrelsen vurderer, at VOC bekendtgørelsen kan overholdes.

Miljøstyrelsen vurderer, at kapacitetsudvidelsen kan rummes inden for virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser.

- Læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.