Meddelelse af ikke påbud til Stena Recycling A/S

29-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt et ikke påbud til Stena Recycling A/S, Navervej 17-19, 4000 Roskilde.

Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2018.

Påbud

Miljøstyrelsen truffet afgørelse om ikke at give påbud efter § 41 i jordforureningsloven til Stena Recycling A/S beliggende Navervej 17-19, 4000 Roskilde.

- Læs afgørelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.