Fortum Waste Solutions: Miljøgodkendelse

29-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til etablering af omsækningsanlæg til støvende affald.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 27. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen godkender, at virksomheden kan etablere og drive et omsækningsanlæg til støvende affald.

- Læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.