Energnist Kolding: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

29-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring til Energnist Kolding beliggende Bronzevej 6, 6000 Kolding.
Klage skal være modtaget senest den 27.juli 2018.

Påbud

Påbuddet er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs påbuddet

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.