Energnist Esbjerg: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

29-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring til Energnist Esbjerg beliggende Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø.
Klage skal være modtaget senest den 27. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår D3 i den revurderede miljøgodkendelse af 21. december 2005 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs påbuddet

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.