I/S Norfors: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

28-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring til I/S Norfors beliggende Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.

Klage skal være modtaget senest den 26. juli 2018

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves enkelte vilkår i den gældende miljøgodkendelse til affaldsforbrændingsanlægget og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs påbuddet

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.