I/S REFA affaldsforbrænding: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

27-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S REFA affaldsforbrænding beliggende Energivej 4, 4800 Nykøbing F.
Klage skal være modtaget senest den 25. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 46 om 4- og 60 timers-reglen og vilkår 64 om tekniske uundgåelige standsninger i miljøgodkendelse af 28. september 2004 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for I/S REFA affaldsforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.