Fortum Waste Solutions: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

27-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Fortum Waste Solutions, beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.
Klage skal være modtaget senest den 25. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 15 i den revurderede miljøgodkendelse af 16. december 2005 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i

direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for Fortum Waste Solutions

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.