Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

26-06-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk om ingen miljøgodkendelsespligt for i en midlertidig periode at modtage spildevand fra det nærtliggende Troldhede Mejeri.
Klage skal være modtaget senest den 24. juli 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Nr. Vium Mejeri kan modtage spildevand fra Troldhede Mejeri i en begrænset tidsperiode, mens Troldhede Mejeri renoverer egen spildevandsrensning.
Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Arla Foods AMBA Nr. Vium Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.