I/S Vestforbrænding: Berigtigelse af vilkårsændring ved påbud

26-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Vestforbrænding beliggende Ejbymosevej 219, 2600 Glostrup
Klage skal være modtaget senest den 24. juli.

Berigtigelse

I påbud meddelt den 19. juni 2018 var i første afsnit i vilkår 1 medtaget CO og TOC under 4-timers reglen. Overskridelse af disse emissionsparametre er reguleret af punkterne 2 og 3 i samme vilkår.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 17a i den revurderede miljøgodkendelse af 27. november 2007 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.