Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

26-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk beliggende Vendsysselvej 201, 9900 Frederikshavn
Klage skal være modtaget senest den 24. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ændres den såkaldte 4- og 60-timersregel. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

- Læs vilkårsændringen for Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.