Bornholms El- produktion: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-06-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bornholms El-produktion beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 29. maj 2018 udført baistilsyn på Bornholms El-produktion

- Læs tilsynsrapporten for Bornholms El- produktion

 Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.