Special Waste System A/S, Nørre Alslev: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

25-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Special Waste System A/S beliggende herthadalsvej 4a, 4840 Nørre-Alslev.
Klage skal være modtaget senest den 23. juli 2018

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves enkelte vilkår i den gældende miljøgodkendelse til affaldsforbrændingsanlægget og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for Special Waste System A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.