Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

25-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S, beliggende Energivej 2, 7500 Holstebro
Klage skal være modtaget senest den 23. juli 2018

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves enkelte vilkår i den gældende miljøgodkendelse til affaldsforbrændingsanlægget og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er bl.a. en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.  

- Læs vilkårsændringen for Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.