Audebo Miljøcenter: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

22-06-2018

Miljøstyrelsen har givet ARGO I/S miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af mellemoplag, omlastning og neddeling af rent træ samt mellemoplag og omlastning af isomix, glas og flasker på Audebo Miljøcenter, Hagesholmvej 7, 4520 Svenninge.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 20. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Audebo Miljøcenter miljøgodkendelse til, at oplag og neddeling af rent træ samt mellemoplag og omlastning af isomix og glas og flasker. Isomix er en blanding af termoruder u/træ og plastrammer, trådglas, lamineret glas, spejlglas, sideruder fra biler samt autoruder.

Godkendelsen gives som et tillæg til Audebo Deponis revideret miljøgodkendelse af 30. september 2005.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.