Renosyd I/S: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

20-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Renosyd i/s beliggende Norgesvej 13, 8660 Skanderborg
Klage skal være modtaget senest den 18. juni 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår C10, D3, D4 og D5 i den revurderede miljøgodkendelse af 12. oktober 2006 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i

direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for Renosyd I/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.