I/S Reno-Nord: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

19-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Reno-Nord beliggende Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø.
Klage skal være modtaget senest den 17. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår C4 i den revurderede miljøgodkendelse af 6. januar 2014 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

Endvidere ændres vilkår C7 vedr. beregning af døgnmiddelværdi for emissioner.

- Læs vilkårsændringen for I/S Reno-Nord

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.