I/S Kraftvarmeværk Thisted: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

19-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Kraftvarmeværk Thisted beliggende Industrivej 9, 7700 Thisted.
Klage skal være modtaget senest den 17. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ophæves vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 22. december 2004 og erstattes af opdaterede vilkår. Vilkårsændringen er en konsekvens af ændring i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, der implementerer artikel 46, stk. 6, i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). 4- og 60-timersreglen er nu indarbejdet i § 43 i den nye affaldsforbrændingsbekendtgørelse.

- Læs vilkårsændringen for I/S Kraftvarmeværk Thisted

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.