Koppers Denmark: Vilkårsændring meddelt som påbud

18-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Koppers Denmark beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.
Klage skal være modtaget senest den 16. juli 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen ønsker Koppers at bruge overskudsluften fra svovlrensningsanlægget som forbrændingsluft i en proceskedel ved tjæredestillationsanlægget således, at lugtstofferne afbrændes i stedet for at blive udledt uafbrændte gennem ventilationsskorstenen.

- Læs vilkårsændringen for Koppers Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.