Equinor Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og accept af det i omgivelserne opnåede sikkerhedsniveau

15-06-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Equinor Refining Denmark A/S i Kalundborg om ingen miljøgodkendelsespligt og accept af det i omgivelserne opnåede sikkerhedsniveau for renovering af TK-1302.

Klage skal være modtaget senest den 13. juli 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen vurderer, at renoveringen ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer samtidig, at der er taget de nødvendige foranstaltninger til at forebygge et større uheld i henhold til risikobekendtgørelsen, hvilket miljømæssigt set især vil være overfyldning af tanken og spild til tankgård.

Der kan derfor meddeles accept af det i omgivelserne opnåede sikkerhedsniveau jf. § 13, stk. 5 i risikobekendtgørelsen.

- læs afgørelsen for renovering af TK-1302 på Equinor

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.