Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

15-06-2018

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Danish Oil Pipe A/S Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
Klage skal være modtaget senest den 13. juli 2018.

Revurdering

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende, og i overensstemmelse med BAT-konklusionerne for Raffinaderier.

- Læs afgørelse om revurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.