Vesthimmerlands Deponi: Miljøgodkendelse

14-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Vesthimmerlands Deponi, Stengårdsvej 26, 9670 Løgstør miljøgodkendelse til etablering af vaskeplads i forbindelse med deponeringsanlægget.
Klage skal være modtaget senest den 12. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Vesthimmerlands Deponi har fået godkendelse til etablering af vaskeplads i forbindelse med deponiet.

- læs miljøgodkendelsen for Vesthimmerlands Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.