Vald. Birn A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

11-06-2018

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen] for Vald. Birn A/S Frøjkvej 75 7500 Holstebro.
Klage skal være modtaget senest den 9. juli 2018.

Revurdering

Miljøgodkendelsen til Vald. Brin A/S fra februar 2005 er med denne afgørelse revurderet. Revurderingen er en opdatering af virksomhedens miljøforhold som dels bunder i den udvikling der har været omkring BREF/BAT indenfor virksomhedens område, og dels i forhold til den udvikling virksomheden selv har foretaget siden 2005.

I forbindelse med revurderingen er der samtidig foretaget en redaktionel sammenskrivning af virksomhedens miljøgodkendelser.

- Læs afgørelse om revurdering

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.