Special Waste System A/S: Miljøgodkendelse

08-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Special Waste System A/S Herthadalvej 4A, 4840 Nørre-Alslev miljøgodkendelse til etablering af ny oplagsplads til restprodukter fra røggasrensningen og godkendelse til at udskifte den del af røggasrenseanlægget, der består af posefilter.
Klage skal være modtaget senest den 8. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter etablering af ny oplagsplads til restprodukter fra røggasrensningen og udskiftning af den del af røggasrenseanlægget, der består af posefilter.

Der er truffet afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.