Skibstrup Affaldscenter: Meddelelse af påbud vedr. udarbejdelse af basistilstandsrapport for Skibstrup Affaldscenter

06-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Helsingør Kommune, ejer af Skibstrup Affaldscenter, beliggende Gørlundevej 4 A, 3140 Ålsgårde
Klage skal være modtaget senest den 4. juli 2018.

- læs påbuddet vedr. Skibstrup Affaldscenter
- bilag til påbuddet

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.