Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S: Miljøgodkendelse

06-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S, Energivej 2, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til at forbrænde en afgrænset mængde af efterbehandlet shredderaffald.
Klage skal være modtaget senest den 4. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Efterbehandlet shredderaffald er tilføjet Maabjerg Energy Centers positivliste over affald der må forbrændes på anlægget. Affaldet må højest udgøre 10% af den dagligt indfyrede mængde affald.

- læs miljøgodkendelse for Maabjerg Energy Center-BioHeat & Power A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.