Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri: Miljøgodkendelse

01-06-2018

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro miljøgodkendelse til etablering af en ny proces linje til rivning og indfrysning af osten med tilhørende kølelager, frostlager og emballagelager.
Klage skal være modtaget senest den 29. juni 2018.

Miljøgodkendelse

Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri har fået tilladelse til at etablere en ny proces linje til rivning og indfrysning af osten med tilhørende kølelager, frostlager og emballagelager.

 - læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.