Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Aalborg Kommune_o7605

02-07-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Aalborg Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer”, specifikt spærring AAL-946 i Lundby Bæk, o7605_x.

Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Aalborg Kommune_o7605.pdf