Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg: Afgørelse vedrørende sikkerhedsrapport

09-07-2018

Miljøstyrelsen har taget ajourført sikkerhedsrapport for Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup til efterretning.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. august 2018.

Sikkerhedsrapport tages til efterretning

Miljøstyrelsen har taget ajourført sikkerhedsrapport for Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg til efterretning.

- Læs afgørelsen vedrørende sikkerhedsrapport for Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.