Fjernvarme Fyn Affaldsenergi: Miljøgodkendelse

09-07-2018

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Fyn Affaldsenergi miljøgodkendelse til forbrænding af træaffald imprægneret med arsen og andre metaller.

En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. august 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen godkender, at virksomheden kan forbrænde fraktioner af metalimprægneret træ – klassificeret som ikke-farligt og farligt affald sammen med andet affald.

- Læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.