Afgørelse om at ændringer og tiltag til nedbringelse af risikoen for oliespild fra rør på Inter Terminals AOT ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

09-07-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Inter Terminals AOT, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for ændringer og tiltag til nedbringelse af risikoen for oliespild fra rør.

Klage skal være modtaget senest den 6. august 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Miljøstyrelsens afgørelse om ikke VVM

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning 

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.