Daka Denmark A/S Randers: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-07-2018

Miljøstyrelsen har den 27. juni 2018 været på uvarslet tilsyn hos Daka Denmark A/S belig-gende Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Virksomhedens navn

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.