Daka Denmark A/S: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

04-07-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om vilkårsændring til Daka Denmark A/S beliggende Kronjydevej 8, 8960 Randers.
Klage over påbuddet skal være modtaget senest den 1. august 2018.

Påbud

Med påbuddet ændres Daka Denmark A/S Randers vilkår for opfølgning og registrering af klager over gener forårsaget af virksomhedens drift (lugt og støj). Samtidig ændres vilkår for planlægning af prøvetagning for lugt med det formål, at der kan foretages et mere hensigtsmæssigt tilsyn med virksomheden.  

- Læs påbuddet

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.