KMC Derivat: Accept af sikkerhedsdokument og sikkerhedsniveau

03-07-2018

Miljøstyrelsen meddelt KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande afgørelse om accept af sikkerhedsdokument og sikkerhedsniveau på virksomheden.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 31. juli 2018.

Accept af sikkerhedsniveau

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse af accept af KMC Derivats sikkerhedsdokument og sikkerhedsniveau efter at virksomheden er blevet kategoriseret som en kolonne 2-risikovirksomhed som følge af omklassificering af virksomhedens oplag af eddikesyreanhydrid.

- Læs afgørelsen her

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.