Affaldscenter Harpesdal: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Harpesdal beliggende Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Harpesdal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.