Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Ikast-Brande Kommune_o8607

02-07-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Ikast-Brande Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” ved Holtum Å/Nørhoved Bæk, o8607.

Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Ikast-Brande Kommune_o8607.pdf