Afgørelse om ændring af foranstaltninger - Herning Kommune_o10491

13-07-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”hævning af vandløbsbunden” ved Lilleå/Fuglkær Å, o10491.

Herning_o10491_udskiftning.pdf