Novo Nordisk A/S Kalundborg: Miljøgodkendelse

13-07-2018

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S Kalundborg, Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af ny kemikalietank og udskiftning af kølesystem i bygning AE.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 10. august 2018.

Miljøgodkendelse

Novo Nordisk A/S Kalundborg har den 3. maj 2018 søgt om miljøgodkendelse af ny ethanoltank og udskiftning af kølesystem i bygning AE. 

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 2, så de øvrige risikomyndigheder har vurderet ændringen.

Det nye kølesystem kommer til at indeholde mindre ammoniak, hvilket gør at evt. udslip til omgivelserne vil blive mindre omfattende. 

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen ikke bidrager til gener for omgivelserne bl.a. ift. støj, lugt og sundhedsskadelige stoffer.

- Læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse


Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.