Novo Nordisk, Bagsværd: Miljøgodkendelse

12-07-2018

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Smørmosevej 1A, Bagsværd, miljøgodkendelse til at flytte et mikrobiologisk udviklingslaboratorie.
Klage skal være modtaget senest den 9. august 2018.

Miljøgodkendelse

Novo Nordisk har ønsket at flytte et mikrobiologisk udviklingslaboratorie. Det ligger i bygning 1F og bliver flyttet til bygning 4B, ligesom aktiviteterne bliver udvidet.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.