Bredkær Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-07-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bredkær Losseplads beliggende Bredkærvej 15, 8300 Odder.

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for Bredkær Losseplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.