Koppers Denmark: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-07-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Koppers Denmark, beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Koppers Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.