KMC Derivat: Miljøgodkendelse

10-07-2018

Miljøstyrelsen har givet KMC Derivat, Markedspladsen 7, 7330 Brande miljøgodkendelse til procesændring på blandetank 7 og 8 og forøgelse af produktionen af blandet anhydrid.
Klage skal være modtaget senest den 7. august 2018.

Miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har givet KMC Derivat miljøgodkendelse til procesændring på blandetank 7 og 8 ved ibrugtagning af eddikesyreanhydrid, blandet anhydrid og natriumhypochlorit på blandetankene og godkendelse til forøgelse af produktionen af blandet anhydrid til maksimalt 200 tons pr. år på det eksisterende anlæg.

- læs miljøgodkendelsen for KMC Derivat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.