Aalborg Portland A/S: Støjhandlingsplan 2018

10-07-2018

Miljøstyrelsen har udarbejdet støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst.

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplanen 2018 for Aalborg Portland er udarbejdet efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner, nr. 1065 af 12. september 2017. I henhold til bekendtgørelsen skal der hvert 5. år ske kortlægning af støj for større, samlede byområder og visse infrastrukturanlæg – og efterfølgende udarbejdes støjhandlingsplaner for disse byområder og anlæg.

Støjhandlingsplanen har været i offentlig høring fra den 17. april til den 12. juni 2018. Miljøstyrelsen har ikke modtaget høringssvar vedrørende støjhandlingsplanen.

- se støjhandlingsplan 2018 for Aalborg Portland A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.