Ebeltoft Færgehavn, KLAPTILLADELSE

01-02-2018

Miljøstyrelsen har givet Ebeltoft en 5-årig tilladelse til at klappe 20.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden foran havnen på klappladsen (K_141_01) Ebeltoft Færgehavn.
Klagefristen udløber 28. februar 2018.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.