Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdepotet: Miljøgodkendelse

31-01-2018

Miljøstyrelsen har givet Nordhavnsdeponiet miljøgodkendelse til ændring af tillæg til miljøgodkendelse – biaktivitet karteringsanlæg - udvidelse af kapacitet af karteringsplads, opstilling af knuseanlæg samt modtagelse af asfalt og beton samt affald fra gadefejning.
Klage skal være modtaget senest den 1. marts 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordhavnsdeponiet miljøgodkendelse til ændring af tillæg til miljøgodkendelse – biaktivitet karteringsanlæg - udvidelse af kapacitet af karteringsplads, opstilling af knuseanlæg samt modtagelse af asfalt og beton samt affald fra gadefejning.

- læs miljøgodkendelsen for Nordhavnsdepotet

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.