EMMELEV A/S: Miljøgodkendelse

30-01-2018

Miljøstyrelsen har givet EMMELEV A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup miljøgodkendelse til etablering af et biologisk lugtrensningsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 27. februar 2018.

Miljøgodkendelse

EMMELEV A/S har fået miljøgodkendelse til at etablere et biologisk lugtrensningsanlæg, som skal erstatte deres nuværende ozonanlæg.

I forbindelse med etableringen af lugtrensningsanlægget vil der blive etableret en 40 meter høj skorsten. 

- læs miljøgodkendelsen for Emmelev A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.