AFLD Fasterholt: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AFLD Fasterholt beliggende Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning.

Tilsynsrapport

Læs tilsynsrapporten for AFLD Fasterholt

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.