Meddelelse af påbud til A/S Dansk Shell

23-01-2018

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.
Klage skal være modtaget senest den 20. februar 2018.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. Med påbuddet skal A/S Dansk Shell foretage delvis genopretning efter spild med Jet A1 (jetfuel) ved tank 69 på Shell Raffinaderiet.

- læs påbuddet for A/S Dansk Shell

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.