Chr. Hansen A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-01-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Chr. Hansen A/S beliggende Sundsnæs 10, 6300 Graasten.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 06-12-2017 hos Chr. Hansen A/S beliggende Sundsnæs 10, 6300 Graasten. Tilsynet var et samlet tilsyn for sitet i Graasten.

- Læs tilsynsrapporten for CHR. HANSEN A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.