Arla Foods amba Bislev Mejeri: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

23-01-2018

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Arla Foods amba Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3D, 9240 Nibe.
Klage skal være modtaget senest den 20. februar 2018.

Revurdering

Ved revurderingen er en del vilkår ændret, så de er blevet tidssvarende.

- afgørelse om revurdering af Arla Foods amba Bislev Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.